Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op op alle offertes, prijsopgaven, biedingen, aanbiedingen en overeenkomsten zowel ter zake van de levering van zaken als ter zake van het verrichten van werkzaamheden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RefurbCity B.V., statutair gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 88705986, gevestigd aan te Haarlem (2031 ET) aan de Tappersweg 8N.

Artikel 1: Definities

De betekenis van termen in deze Algemene Voorwaarden is als volgt:

Garantieformulier: https://refurbcity.nl/pages/garantie

Retourformulier: https://refurbcity.nl/pages/retour

Website: https;//www.refurbcity.nl

We, Wij, Onze: Refurbcity B.V.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

Met het plaatsen van een bestelling op de Website ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Daarbij sta jij garant dat:

We mogen een Overeenkomst ontbinden als blijkt dat hier niet aan is voldaan, en je aansprakelijk stellen voor de eventuele schade die ontstaat of is ontstaan omdat je onjuist gegevens aan ons hebt verstrekt.

De Overeenkomst valt onder het consumentenrecht. Voor zakelijke overeenkomsten kun je contact opnemen met onze zakelijk verkoopafdeling via sales@molano.nl.

Je persoonsgegevens worden beveiligd bij ons opgeslagen en conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) behandeld. Hierover kun je ook meer lezen in onze Privacystatement.

Artikel 3: Onze producten

We verkopen onder meer gebruikte en/of refurbished consumentenelektronica, zoals smartphones en laptops. De apparaten worden door
ons geïnspecteerd, zonodig gereviseerd en voorzien van een kwaliteitsaanduiding op basis van de uiterlijke gebruiksstaat volgens ons Kwaliteitscontrolesysteem.

Omdat er soms reparaties of andere interne werkzaamheden aan apparaten moeten worden verricht, kunnen we niet garanderen dat de originele spat-, stof- en waterbestendigheid (IP67 of IP68 certificering) geldig blijft.

Reparaties en vervangingen worden uitgevoerd met onderdelen van hoge kwaliteit, inclusief onderdelen van derden. Voor meer details over uw toestel
kun je contact opnemen met onze klantenservice. Alle reparaties en aanpassingen worden gedaan om de telefoon op te knappen zodat deze zo dicht mogelijk bij een nieuwe telefoon werkt. Neem voor meer informatie over je apparaat contact op met onze klantenservice. Alle reparaties worden gedaan om de telefoon zo goed mogelijk als een nieuw toestel te laten functioneren.

Omdat we soms niet-originele onderdelen moeten gebruiken om een apparaat weer zo goed als nieuw te laten functioneren, kan een product de berichtgeving “Onbekend onderdeel” of woorden van die strekking bevatten.

De kenmerken van de producten staan beschreven op de productpagina’s, waarbij nadrukkelijk is omschreven in welke conditie het zich bevindt.. Bij het bestellen van het product accepteer je dan ook nadrukkelijk de beschreven kenmerken.

Artikel 4: Prijzen

De getoonde prijzen zijn inclusief btw, indien van toepassing. Sommige apparaten kunnen onder de btw-margeregeling vallen. In dat geval hoef je geen btw te betalen.

De prijzen van de producten zijn exclusief de verzendkosten. De verzendkosten worden duidelijk getoond voordat je de bestelling plaatst en zijn afhankelijk van de gebruikte leveringsmethode.

We behouden ons het recht voor om de bestelling te annuleren in geval van een duidelijke en materiële prijsfout. Hieronder wordt een mogelijke prijsfout verstaan waarbij de prijs van het product zo sterk en duidelijk afwijkt van het normale prijsniveau van het product dat de gemiddelde consument geacht wordt te begrijpen dat er een fout is gemaakt.

Artikel 5: Betaling

We accepteren de volgende betaalmethoden:

 • iDeal
 • Bancontact
 • Creditcard

De algemene voorwaarden van elk van deze betalingsdienstaanbieders zijn van toepassing op aankopen die met hun diensten worden gedaan.  We behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren en/of te annuleren.

We behouden ook de titel over de producten totdat de daarvoor uitgereikte facturen volledig zijn voldaan. In het geval dat we je ten aanzien van de betaling in gebreke moeten stellen, dan hebben wij het recht om de Overeenkomst te ontbinden en ben je verplicht om de eventueel geleverde producten per direct te retourneren.

Artikel 6: Levering

Bij het plaatsen van een bestelling kun je verschillende verzendmethodes kiezen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om de juiste gegevens te verstrekken zodat we de producten aan jou kunnen leveren.

De verwerkingstijd voor een bestelling is normaal gesproken 0-1 werkdagen nadat de automatische orderbevestiging is verzonden. Bij DHL Express levering is de levertijd meestal 1-3 werkdagen. Bij UPS Access Point levering is de levertijd meestal 2-4 werkdagen. Weekenden en feestdagen worden niet als werkdagen beschouwd.

De levertijden zijn schattingen en zijn afhankelijk van de logistieke
dienstverlener. Bij calamiteiten, zoals zwaar weer, verkeersongevallen of andere uitzonderlijke omstandigheden kunnen deze verwerkings- en leveringstijden hiervan afwijken. We streven ernaar om alle bestellingen waar mogelijk binnen het bovenstaande tijdsbestek te verwerken. We zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering die buiten haar redelijke controle liggen, inclusief, maar niet beperkt tot, onjuiste informatie die door jou wordt verstrekt bij het plaatsen van de bestelling, stakingen, weersomstandigheden, epidemieën, quarantaines of tekorten aan transportbrandstof, energie of arbeid.

In het geval dat je een verkeerd of beschadigd product ontvangt, ben je verplicht ons binnen 72 uur na ontvangst van de producten op de hoogte te stellen van deze fout. Na deze termijn wordt je geacht het product te hebben geaccepteerd.

Artikel 7: Retourneren

Je hebt een wettelijk retourrecht van 14 dagen. We garanderen een volledige terugbetaling voor alle geretourneerde producten, op voorwaarde dat
alle producten worden geretourneerd in dezelfde staat waarin je ze hebt ontvangen. Als de producten op enigerlei wijze beschadigd zijn, dan kun je
ervoor kiezen om de producten weer terug te ontvangen, of gebruik te maken van onze betaalde reparatieservice.

Om de terugbetaling soepel te laten verlopen zullen we proberen om het bedrag dat je van ons tegoed hebt via dezelfde betaalmethode te voldoen als dat je hebt gebruikt bij de aankoop. Als dat niet mogelijk is, dan komen we met jou overeen een alternatieve betaalmethode.

Bij het retourneren ben je ervoor verantwoordelijk om de producten deugdelijk te verpakken. Vervolgens stuur je deze op met de verzendmethode en naar het adres volgens onze instructies. Je blijft verantwoordelijk voor het
product totdat wij deze hebben ontvangen.

Een retour aanmelden kan via ons Retourformulier.

Het volgende dient in acht genomen te worden wanneer je producten naar ons retourneert:

Als het product niet aan deze eisen voldoet dan mogen we het aan je terugsturen en daarvoor kosten in rekening betalen. Deze kosten dienen te worden voldaan voordat wij het apparaat verzenden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Je hebt wettelijke garantie op de producten die je bij ons koopt. Als je gebreken aantreft die bij de levering van het product al bestonden en niet zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik, dan moet je dit binnen 48 uur aan ons melden. Hiervoor kun je de communicatiekanalen beschreven op onze website gebruiken, zoals via ons telefoonnummer, emailadres of contactformulier. Als we
constateren dat er daadwerkelijk sprake is van een gebrek, dan moet het product binnen een redelijke termijn aan ons worden geretourneerd. Na die termijn vervalt het recht op garantie voor het betreffende product.

Artikel 9: RefurbCity garantie

Bij de aankoop van een telefoon heb je naast je wettelijke garantie, ook recht op RefurbCity garantie. Deze heeft een looptijd van 12 maanden vanaf de aankoopdatum van het product. Je kan deze garantie alleen tegelijk met een product aanschaffen. Uitgezonderd van deze termijn is de batterij van het
product, waarvoor een garantie van 6 maanden geldt.

We bieden je met onze garantie de volgende diensten:

 • We beoordelen binnen 24 uur of je claim onder de dekking van onze garantie valt, en beginnen dan direct met de reparatie.
 • Als je apparaat gedekt wordt door onze garantie, en wij zijn niet in staat om het te repareren, dan vervangen we het door een exemplaar van hetzelfde model en gebruiksstaat bij aanlevering.

Uitsluitingsgronden

De volgende gevallen vallen niet onder onze garantie:

 • Normale slijtage aan de telefoon en/of diens batterij.
 • Een gebroken, gebarsten, verkleurd, of anderszins beschadigd of versleten scherm.
 • Softwaregebreken of schade aan het apparaat ten gevolge daarvan.
 • Bij het aanbrengen van wijzigingen in de systeemsoftware van het apparaat vervalt de garantie.
 • Virussen, malware of andere schadelijke software.
 • Schade veroorzaakt door het niet opvolgen van gebruiksvoorschriften of ander oneigenlijk gebruik.
 • Als de telefoon fysiek is geopend dan vervalt de garantie.
 • Schade ontstaan bij verzending naar RefurbCity.
 • Het serienummer, IMEI-nummer(s), UDID of andere identificerende kenmerken van het apparaat zijn gewijzigd.
 • Indirecte of financiële schade die ontstaan is door het gebrek aan het product, zoals verloren bestanden.
 • Schade ontstaan aan het glas, de knoppen of camera vanwege onachtzaam of oneigenlijk gebruik, zoals het laten vallen van het apparaat of aanstoten.
 • Indien er reparaties door derden zijn uitgevoerd vervalt de garantie.
 • Het apparaat is verbogen of heeft waterschade.

In het geval dat we je een vervangend apparaat sturen, dan blijft de garantie op dat apparaat gelden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.

Onze garantie is niet overdraagbaar. Als je het apparaat aan een derde verkoopt, dan kan deze geen aanspraak maken op onze garantie.

Als we je apparaat niet kunnen accepteren voor garantie, bijvoorbeeld omdat je de instructie inzake retourneren niet hebt opgevolgd, of je naar alle redelijkheid had kunnen weten dat het apparaat niet onder de garantie valt, dan mogen we je minimaal €25 voor onderzoeks- en
administratiekosten in rekening brengen. De verzend- en verzekeringskosten komen dan ook voor jouw rekening.

Reparatieproces

Als je een apparaat wil aanmelden voor de garantie, vul dan ons Garantieformulier in. Je zal dan binnen drie werkdagen van ons instructies ontvangen over de (eventuele) verzending van het apparaat. Bij het opsturen van het apparaat gelden dezelfde eisen ten aanzien van het apparaat als beschreven
in Artikel 7.

Wanneer we het apparaat hebben ontvangen dan inspecteren we het en komen we tot een voorstel. Als je apparaat niet onder de garantie valt, kun je
gebruik maken van onze betaalde reparatieservice. Op jouw verzoek sturen we daarvoor een offerte.

Apparaten die wel onder de garantie vallen worden gerepareerd of vervangen door een exemplaar van hetzelfde model in vergelijkbare staat. Bij reparatie zullen we je apparaat zo snel mogelijk repareren en terugsturen. Houdt er wel rekening mee dat in vakanties, weekenden dit wat langer kan duren. Daarbij speelt ook de aard van het defect uiteraard een rol bij het vaststellen van de reparatietermijn.

Artikel 10: Beperking van de aansprakelijkheid

We zijn nooit aansprakelijk voor indirecte kosten die voortvloeien uit directe schade, zoals derving van winst of omzet, of het niet voldoen aan onze verplichtingen indien dat te wijten is aan een gebeurtenis die buiten onze redelijke controle valt, onder meer brand, overstroming, storm, oproer, burgerlijke onlusten, oorlog, nucleair ongeval, terroristische activiteiten, stakingen, epidemieën of quarantaine (force majeure). De maximale aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die is ontstaan in verband met je bestelling op onze website is beperkt tot de totale prijs van je bestelling.

De productaansprakelijkheid voor defecten is beperkt tot eventuele terugbetaling van de aankoopprijs, verminderd met genoten voordelen.

We verstrekken geen aankoopbewijzen van de vorige eigenaar(s) en zijn hiervoor niet aansprakelijk.

Voor de levering van sommige diensten kan het voorkomen dat je een account bij derden nodig hebt, zoals bij Apple of bij Google. We verwachten dat je hier verantwoordelijk mee omgaat en actuele maatregelen hanteert voor de beveiliging van deze accounts, zoals het gebruik van multifactorauthenticatie. Je bent ook verantwoordelijk voor de activiteiten die er met deze accounts
worden ondernomen. We dragen geen aansprakelijkheid voor enig gevolg van het nalaten hiervan. In het bijzonder geldt dat wanneer wij een apparaat niet kunnen repareren omdat je geen toegang meer hebt tot je account. In dat geval zal het product aan je worden geretourneerd.

Bij onvoorziene voorraadproblemen mogen we je bestelling annuleren. Uiteraard zullen we in dat geval je volledig terugbetalen voor de geannuleerde bestelling.

Artikel 11: Wijzigingen

We mogen deze Algemene Voorwaarden wijzigen zonder je daar vooraf van op de hoogte te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn dan van toepassing op het moment dat je weer een bestelling bij ons plaatst.

Artikel 12: Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Duurzame keuze

Neem deel aan de circulaire economie door verbruik, verspilling van hulpbronnen en afvalproductie te beperken

Snelle verzending

U ontvangt uw telefoon binnen 24 tot 48 uur met DHL.

Premium kwaliteit

Alle apparaten zijn volledig getest op meer dan 50 punten

Veilige betaling

Alle betalingen worden veilig verwerkt